Pod koniec października ogłoszone zostały wyniki konkursu Inicjatyw Oddolnych, organizowanego w ramach projektu Aktywne Zbrosławice. Łącznie napłynęło 10 propozycji. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie jednak ze względu na ograniczony budżet konkursu dofinansowanie otrzymało 7 wniosków. Wszystkie projekty zostały już ukończone. Na zdjęciu zaprezentowane są tego efekty.

[1. Na pierwszym zdjęciu (lewy górny róg) ukazana jest realizacja sołectwa Czekanów. Zamontowano ławki na działce stanowiącej tzw. kompleks rekreacyjno-sportowy.
2. Na drugim zdjęciu (prawy górny róg) przedstawiony jest efekt projektu sołectwa Przezchlebie, w ramach którego została utwardzona droga dojazdowa do posesji mieszkalnych.
3. Na trzecim zdjęciu (lewy dolny róg) ukazana jest realizacja sołectwa Miedary. Zamontowano stojak na rowery przy Gminnej Świetlicy w Miedarach.
4. Na czwartym zdjęciu (dolny prawy róg) przedstawiony jest efekt projektu sołectwa Laryszów, w ramach którego zainstalowano dwie ławki, dwa stojaki na rowery i kosz na śmieci przy ścieżce pieszo-rowerowej]