Programy Biblioteki Narodowej

1636041591

2022 rok

Na podstawie Uchwały nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz zgody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nr 202/Z/2021/MKDNiS z dnia 23 czerwca 2021 roku na udzielanie przez Bibliotekę Narodową dofinansowania w zakresie Priorytetu 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych wydanej na podstawie art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194). W 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach została beneficjentem powyższego programu. Otrzymaliśmy dotacje w wysokości 2500,00 zł.

W ramach dotacji wykonane zostanie zadanie dla kierunku interwencji: K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

 

1636041591

2021 rok

Na podstawie Uchwały nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz zgody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nr 202/Z/2021/MKDNiS z dnia 23 czerwca 2021 roku na udzielanie przez Bibliotekę Narodową dofinansowania w zakresie Priorytetu 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych wydanej na podstawie art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194). W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach została beneficjentem powyższego programu. Otrzymaliśmy dotacje w wysokości 2500,00 zł.

W ramach dotacji wykonane zostanie zadanie dla kierunku interwencji: K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

- biblioteka_narodowa.jpg2020 rok

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2020 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Było to dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Nasza Biblioteka otrzymała kwotę 2500 zł, dzięki czemu księgozbiór powiększył się o 103 woluminy – w tym:

literatura piękna dla dorosłych – 86 woluminów

literatura dla dzieci i młodzieży – 7 woluminów

literatura popularnonaukowa – 10 woluminów

Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości w oznaczonym terminie. Zakupione książki zostały opracowane i udostępnione czytelnikom.

2019 rok

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2020 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Było to dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Nasza Biblioteka otrzymała kwotę 5800 zł, dzięki czemu nasz księgozbiór powiększył się o 255 woluminów. Głównie są to pozycje z literatury pięknej oraz dla dzieci i młodzieży.

Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości w oznaczonym terminie. Zakupione książki zostały opracowane i udostępnione czytelnikom.