Z kart historii

Kalendarium

 • 1946 rok- otwarcie biblioteki w Zbrosławicach.
 • 1948 rok- założenie biblioteki w Wieszowie, powstanie Gromadzkiej Biblioteki w Miedarach, prawdopodobny rok założenia biblioteki w Kamieńcu, założenie biblioteki w Łubiu.
 • 1950 rok- założenie pierwszego punktu bibliotecznego w Laryszowie.
 • 1951 rok- założenie drugiego punktu bibliotecznego w Ptakowicach.
 • 1953 rok- rejestracja biblioteki pod nazwą „Publiczna Gminna Biblioteka w Zbrosławicach”.
 • 1956 rok- powołanie do życia punktu bibliotecznego w Ziemięcicach podległego pod Powiatową Bibliotekę w Gliwicach.
 • 1957 rok- powstanie punktu bibliotecznego w Czekanowie, który w niedługim czasie staje się filią Biblioteki Gromadzkiej w Ziemięcicach.
 • 1961 rok- przemiana punktu bibliotecznego w Ziemięcicach w Bibliotekę Gromadzką.
 • 1965 rok- wprowadzenie wolnego dostępu do półek w Zbrosławicach.
 • 1977 rok- w wyniku reorganizacji biblioteki w Ziemięcicach, w Łubiu, w Kamieńcu i w Czekanowie stają się filiami Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach, kierowniczką biblioteki w tym czasie jest Eugenia Stachowiak.
 • 1980 rok- założenie „Koła Przyjaciół Biblioteki”.
 • 1983 rok- uruchomienie placówki w wyremontowanych pomieszczeniach po sklepie spożywczym w Ptakowicach.
 • 1984 rok- funkcję kierowniczki przejmuje Irena Szeja.
 • 1989 rok- zorganizowanie pierwszego kiermaszu książek dla mieszkańców gminy.
 • 1990 rok- obowiązki kierownika przejmuje Urszula Hajda.
 • 1993 rok- przeprowadzka biblioteki do dużego lokalu o powierzchni 152 m², znajdującego się w budynku Świetlicy Gminnej.
 • 2001 rok- przejęcie pomieszczeń i działalności Świetlicy Gminnej.
 • 2003 rok- komputeryzacja administracji bibliotecznej.
 • 2006 rok- jubileusz 60-lecia biblioteki.
 • 2008 rok- przeprowadzka do lokalu o mniejszej powierzchni.
 • 2009 rok- na emeryturę odchodzi Urszula Hajda, a nową dyrektorką zostaje Anita Nalepa.
 • 2009 rok- likwidacja dwóch filii biblioteki w Kamieńcu i Ptakowicach.
 • 2011 rok- otwarcie nowej siedziby biblioteki w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska 2a
 • 2018 rok- likwidacja filii w Czekanowie
 • 2018 rok- otwarcie nowego budynku filii w Ziemięcicach.