Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach

mgr Anita Nalepa

Główna Księgowa

mgr Agata Pluta-Świerc

Biblioteka Główna

mgr Sonia Willmann – starszy bibliotekarz

Daria Michalik – młodszy bibliotekarz

mgr Agata Wiss – młodszy bibliotekarz

Janina Szczepaniak – pracownik obsługi

Filia w Miedarach

mgr Małgorzata Złotosz – starszy bibliotekarz

Filia w Łubiu

mgr Maria Kubanek – młodszy bibliotekarz

Filia w Wieszowie

mgr Małgorzata Złotosz – starszy bibliotekarz

Filia w Ziemięcicach

mgr Małgorzata Sobota – starszy bibliotekarz

mgr Małgorzata Walaszek – młodszy bibliotekarz