Konkurs ,,Pocztówka z wakacji”

[Plakat informuje o organizowanym konkursie ,,Pocztówka z wakacji” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach. Technika prac dowolna. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzież do lat 15. Zdjęcia prac należy przesłać na adres:...

Fotorelacja z zajęć wakacyjnych w miesiącu sierpniu

[Galeria przedstawia czternaście zdjęć z zajęć wakacyjnych w GBP w Zbrosławicach w miesiącu sierpniu. Dzieci uczestniczyły w: zabawach na terenie bibliotekiwarsztatach malowania torebwarsztatach witrażowychzajęciach plastycznych]

Fotorelacja z zajęć wakacyjnych w lipcu

[Galeria przedstawia osiemnaście zdjęć z zajęć wakacyjnych w GBP w Zbrosławicach. Dzieci uczestniczyły w: zabawach na terenie bibliotekiwarsztatach malowania torebwarsztatach witrażowychzajęciach plastycznych]

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach jest samorządową instytucją kultury. Służy społeczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspakajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i komunikacyjnych. Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach należy: gromadzenie i opracowanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu, działalność informacyjna, działalność kulturalno-oświatowa i promocyjna oraz współpraca z innymi bibliotekami.

Biblioteka dla swoich czytelników organizuje co roku różnego rodzaju imprezy :

  • spotkania z pisarzami

  • konkursy

  • wystawy okolicznościowe

  • zajęcia dla dzieci w czasie wakacji i ferii zimowych

Biblioteka Zbrosławice

Aktualności

Konkurs ,,Pocztówka z wakacji”

Konkurs ,,Pocztówka z wakacji”

[Plakat informuje o organizowanym konkursie ,,Pocztówka z wakacji” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach. Technika prac dowolna. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzież do lat 15. Zdjęcia prac należy przesłać na adres:...

czytaj dalej
Fotorelacja z zajęć wakacyjnych w lipcu

Fotorelacja z zajęć wakacyjnych w lipcu

[Galeria przedstawia osiemnaście zdjęć z zajęć wakacyjnych w GBP w Zbrosławicach. Dzieci uczestniczyły w: zabawach na terenie bibliotekiwarsztatach malowania torebwarsztatach witrażowychzajęciach plastycznych]

czytaj dalej

Dyrektor:
Anita Nalepa

Bibliotekarze:

Sonia Willmann,

Daria Michalik,

Patrycja Piątkowska

Główna księgowa:

Agata Pluta-Świerc