Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach zaprasza do wzięcia udziału w zabawie:
Najaktywniejszy Mały Czytelnik Wakacji!

Zabawa trwa od 12.07.2021r. do 31.08.2021r.!

Ogłoszenie wyników: 7.09.2021r.

Nagrodzony zostanie jeden Mały Czytelnik z Biblioteki Centralnej oraz z każdej Filii, który w wakacje wypożyczy najwięcej książek!

Zabawa skierowana jest do dzieci w wieku: od 3 do 12 lat.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 233 70 80

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

[Plakat informuje o organizowanym konkursie ,,Najaktywniejszy Mały Czytelnik wakacji” w GBP w Zbrosławicach oraz jej filiach. Zabawa trwa 12.07. – 31.08.2021 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 07.09.2021 roku. Nagrodzony zostanie jeden czytelnik z Biblioteki Centralnej oraz z każdej filii, który w wakacje wypożyczy najwięcej książek. Informacje pod numerem telefonu: 32 233 70 80. Plakat zawiera informacje o konkursie oraz grafikę: logo GBP w Zbrosławicach, kolorowy budynek oraz dzieci idące wśród zieleni.]