[Plakat informuje o spotkaniach dotyczących inicjatyw oddolnych, organizowane dla mieszkańców w ramach projektu ,,Aktywniejsze Zbrosławice”. Spotkania informacyjne odbędą się w dniach:

  • 6 sierpnia 2021, godz. 18 – Biblioteka w Zbrosławicach
  • 10 sierpnia 2021, godz. 17 – OSP w Czekanowie
  • 11 sierpnia 2021, godz. 17 – Świetlica w Wieszowie
  • 11 sierpnia 2021, godz.18 – Świetlica w Przezchlebiu

Plakat przedstawia pięciu ludzi w kolorowych ubraniach, którzy trzymając w rękach chmury dialogowe zasłaniają twarze.]

W ramach projektu „Aktywniejsze Zbrosławice” już wkrótce ruszy konkurs na inicjatywy oddolne. Budżet konkursu to 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych, po 4 000,00 (cztery tysiące) złotych przeznaczonych na każdy projekt.

Wsparciem objęte zostaną inicjatywy przyczyniające się do integracji społeczności lokalnej
oraz aktywizacji mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Inicjatywy mogą zaproponować uczestnicy projektu „Aktywniejsze Zbrosławice” wraz z innymi mieszkańcami Gminy Zbrosławice, którzy ukończyli 16. rok życia.

Przed rozpoczęciem konkursu odbędzie się szereg spotkań informacyjnych, na których wyjaśnione zostaną wszelkie kwestie związane z naborem, oceną i realizacją zgłaszanych projektów.

Pierwsze z nich już w najbliższy piątek w bibliotece w Zbrosławicach (godz: 18:00).

Terminy kolejnych spotkań:

10.08.2021 – budynek OSP w Czekanowie, godz.17.00

11.08.2021 – świetlica w Wieszowie, godz. 17:00

11.08 2021 – świetlica w Przezchlebiu, godz. 18:00.