[Plakat informuje o organizowanym konkursie online ,,Wesoła rymowanka na temat ulubionej książki” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach oraz jej filiach. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 15. Rymowanki należy przesłać na adres: konkurs.biblioteka.zbroslawice@gmail.com do 31 sierpnia 2021 roku. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Informacje pod numerem 32 233 70 80. Plakat zawiera informacje o konkursie oraz grafikę: logo GBP w Zbrosławicach, książki, chmury i elementy układu słonecznego.]