Kolejne spotkanie przed nami!

12 sierpnia o godzinie 16:00 zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z ciekawym tematem z Panem Tomaszem Sulej – jest on polskim paleontologiem specjalizującym się w badaniu ewolucji gadów i płazów.🐢🐊 Organizował wykopaliska w Krasiejowie, teraz stacjonuje w Miedarach I razem z zespołem dokonują nowych ciekawych odkryć archeologicznych.

Spotkanie odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska 2a.

Spotkania z ciekawym tematem to część projektu Aktywniejsze Zbrosławice – dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.1. Aktywna Integracja.

[Plakat informuje o spotkaniu edukacyjnym dla mieszkańców w ramach projektu “Aktywniejsze Zbrosławice”. Na plakacie zawarte są informacje dotyczące spotkania oraz zdjęcie prowadzącego. Spotkanie z ciekawym tematem poprowadzi Tomasz Sulej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach, 12 sierpnia 2021 roku o godzinie 16. Tematem spotkania będzie ,,Życie zapisane w śląskich skałach”. Wstęp wolny.]