Kwestie praktyczne związane z wychowaniem dzieci i młodzieży będą tematem kolejnego spotkania z ciekawym tematem. Tym razem zapraszamy do Biblioteki Ziemięcice w poniedziałek 30 sierpnia o godz. 16:00. Gościem spotkania będzie Adam Gierad.

Adam Gierad ukończył studia na wydziale pedagogicznym o kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Ponadto ukończył specjalistyczny kurs terapii uzależnień Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oraz studia z zakresu oligofrenopedagogiki i socjoterapii. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania i demoralizacją. Pracuje zawodowo jako pedagog w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jako pedagog w szkole średniej oraz jako asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbrosławicach.

[Plakat informuje o spotkaniu edukacyjnym dla mieszkańców w ramach projektu “Aktywniejsze Zbrosławice”. Na plakacie zawarte są informacje dotyczące spotkania oraz zdjęcie prowadzącego. Spotkanie z ciekawym tematem poprowadzi Adam Gierad w Bibliotece w Ziemięcicach, 30 sierpnia 2021 roku o godzinie 16. Tematem spotkania będzie ,,Wychowanie dzieci i młodzieży dziś – podejście praktyczne”. Wstęp wolny.]