Najlepszymi Małymi Czytelnikami Wakacji zostali:

  • Hania C.- Biblioteka Główna w Zbrosławicach
  • Dominik F. – Filia w Ziemięcicach
  • Hania L.- Filia w Łubiu
  • Adam Sz.- Filia w Miedarach
  • Martyna R.- Filia w Wieszowie

Wszystkim biorącym udział w wakacyjnej zabawie serdecznie dziękujemy i zapraszamy po odbiór nagród od poniedziałku tj. 6 września.

[Na obrazku przedstawione są dzieci siedzące na książkach i trzymające książeczki w rękach, plakat jest rysunkowy].