Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach w poniedziałek 8 listopada o godz. 16:00. Gościem spotkania będzie Klaudia Grudzińska.

Klaudia Grudzińska ukończyła kurs bukieciarstwa i florystyki. Amatorsko zajmuje się układaniem kompozycji kwiatowych. Od 20 lat tworzy korony żniwne dla swojego sołectwa.

Spotkanie edukacyjne dla mieszkańców w ramach projektu “Aktywniejsze Zbrosławice”. “Aktywniejsze Zbrosławice” – Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

[Plakat informuje o spotkaniu edukacyjnym dla mieszkańców w ramach projektu “Aktywniejsze Zbrosławice”. Na plakacie zawarte są informacje dotyczące spotkania oraz zdjęcie prowadzącej. Spotkanie z ciekawym tematem poprowadzi Klaudia Grudzińska w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach, 8 listopada 2021 roku o godzinie 16. Tematem spotkania będzie ,,Lato zamknięte w bukietach”. Wstęp wolny.]