[Galeria zawiera 5 zdjęć przedstawiających warsztaty z ceramiki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach:

Zdjęcia nr 1, 2 i 3 ukazują prace wykonane przez uczestników zajęć.

Zdjęcie nr 4 pokazuje prace artysty wraz z narzędziami wykorzystanymi podczas warsztatów.

Zdjęcie nr 5 prezentuje artystę podczas pracy na kole garncarskim.]

[Galeria zawiera 10 zdjęć przedstawiających warsztaty malarskie w GBP w Zbrosławicach:

Zdjęcia nr 1, 2, 3 i 4 ukazują uczestników w trakcie malowania swoich prac.

Zdjęcia nr 5 – 10 przedstawiają gotowe obrazy wykonane przez dzieci.]