[Zdjęcie przedstawia zajączka i kolorowe jajeczka w drewnianej skrzynce.]

[Plakat informuje o organizowanym konkursie ,,Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach oraz jej filiach. I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym, II kategoria – uczniowie szkół podstawowych I-III, III kategoria – uczniowie szkół podstawowych IV-VIII, IV – kategoria – dorośli. Zdjęcia prac prosimy przesyłać na adres mailowy: konkurs.biblioteka.zbroslawice@gmail.com do 08.04.2022 r. Ogłoszenie wyników 11.04.2022 r. Więcej informacji pod nr tel. 32 233 70 80. Plakat zawiera informacje o konkursie oraz grafikę: logo GBP Zbrosławice, oraz zajączka i jajeczka w drewnianej skrzynce.]