[Plakat informuje o organizowanym konkursie ,,Pocztówka z wakacji” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach. Technika prac dowolna. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzież do lat 15. Zdjęcia prac należy przesłać na adres: konkurs.biblioteka.zbroslawice@gmail.com do 31 sierpnia. Ogłoszenie wyników 09.09.2022r. Więcej informacji pod numerem tel. 32 233 70 80. Plakat zawiera informacje o konkursie oraz grafikę: logo GBP w Zbrosławicach, mapę, aparat, paszport, zdjęcie z wakacji oraz koperty z pocztówkami.]