[Plakat informuje o organizowanym konkursie ,,Recyklingowa bombka choinkowa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach oraz jej filiach. I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym, II kategoria – uczniowie klas I-III, III kategoria – uczniowie klas IV-VIII, IV – kategoria – prace zbiorowe grup przedszkolnych i świetlic, V kategoria – dorośli. Na konkurs każdy może dostarczyć tylko jedną pracę! Forma prac przestrzenna – technika dowolna. Bombki należy złożyć do GBP w Zbrosławicach i jej filii w godzinach pracy bibliotek w terminie od 28.11. do 09.12.2022 r. Ogłoszenie wyników 13.12.2022 r. Więcej informacji pod nr tel. 32 233 70 80. Plakat zawiera informacje o konkursie oraz grafikę: logo GBP Zbrosławice oraz bombki.]

Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (do pobrania w załączniku).