[Plakat informuje o organizowanym konkursie plastycznym „Portret Babci lub Dziadka” w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach –  w Ziemięcicach. Portret należy dostarczyć od 9 stycznia do 20 stycznia 2023r. Ogłoszenie wyników 03.02.2023 r. Plakat zawiera informacje o konkursie oraz grafikę: logo GBP Zbrosławice oraz ilustracje Babci i Dziadka na tle serca. Regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.biblioteka.zbroslawice.pl]

Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (do pobrania w załączniku).