GMINA ZBROSŁAWICE
realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Zbrosławice.
Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Zbrosławice, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023.

Lider projektu: Gmina Zbrosławice

Realizator projektu: Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach

Dofinansowanie projektu z UE:  132 737,70 zł,

Wartość całkowita projektu: 156 162,00

Czas trwania: 2023-01-01 – 2023-06-30

Więcej informacji biblioteka@zbroslawice.pl

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

obraz 1