[Na plakacie ujęta jest poniższa informacja:
Urząd Gminy Zbrosławice i Gminna Biblioteka Publiczna zapraszają na cykl spotkań twórczych dla dorosłych. Spotkania odbywać się będą w każdy poniedziałek. Godzina 13:30– 17:30. Miejsce spotkania: Biblioteka w Ziemięcicach, ul. Mikulczycka 14.

УПРАВЛІННЯ ҐМІНИ ЗБРОСЛАВІЦЕ І ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ҐМІННИ ЗАПРОШУЮТЬ НА ЦИКЛ ТВОРЧИХ ЗУСТРІЧЕЙ ДЛЯ дорослі ЗУСТРІЧІ ВІДБУВАТИМУТЬСЯ понеділок. ГОДИНА: 13:30– 17:30.

Ponadto widoczne są także loga Gminy Zbrosławice oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach.]

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.