Podczas zajęć wakacyjnych uczestnicy zostali zaznajomieni z legendami naszego obszaru, czyli Górnego Śląska. Dzieci zostały podzielone na grupy i miały za zadanie pokolorować dużą kolorowankę, na której zostały zilustrowane prace dzieci wykonane na konkurs plastyczny o tym samym tytule. Nagrodzone rysunki znajdowały się na rozstawionych banerach i dzieci mogły wskazać, która postać znajdująca się na nich, przedstawiona jest również na kolorowance. Podczas pracy uczestnicy mogli posłuchać niektórych legend i sami domagali się żeby czytać im te, które nie znają. Zajęcia okazały się bardzo ciekawe i inspirujące, zachęciły dzieci do głębszego zapoznania się z tematem.

[Galeria przedstawia 13 zdjęć z zajęć dla dzieci]