GBP w Zbrosławicach :

Poniedziałek     9:00-17:00

Wtorek                9:00-17:00

Środa                   9:00-17:00

Czwartek             7:00-15:00

Piątek                   9:00-17:00

GBP w Ziemięcicach:

Poniedziałek        12:00-17:00

Wtorek                   12:00-17:00

Środa                      12:00-17:00

Czwartek                 8:00-12:00

Piątek                    12:00-17:00

GBP w Łubiu:

Środa                      10:00-17:00

GBP w Wieszowie:

Poniedziałek     10:00-18:00

Środa                     10:00-13:45

Czwartek              10:00-18:00

GBP w Miedarach:

Wtorek                 10:00-18:00

Środa                    14:15-18:00

Piątek                   10:00-18:00