W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach zamontowana została wrzutnia, umożliwiająca samodzielny i bezkontaktowy zwrot książek. Wrzutnia znajduje się przed wejściem głównym Biblioteki, przy ul. Oświęcimskiej 2a. Urządzenie pozwala na przyjmowanie zbiorów o każdej porze.

Do wrzutni wkładamy wyłącznie książki wypożyczone w GBP w Zbrosławicach oraz jej filiach!

Zasady korzystania z wrzutni bibliotecznej:

  1. Wrzutnia biblioteczna służy do wygodnego dla użytkownika zwrotu książek wypożyczonych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach, zwłaszcza w dniach i godzinach, gdy Biblioteka jest nieczynna. Zainstalowana jest z myślą o wygodzie użytkowników i działa w trybie 24/7 tj. 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ma ułatwić oddawanie książek, a tym samym przyspieszyć ich obieg pomiędzy wypożyczającymi.
  2. Wrzutnia dostępna jest bez ograniczeń w trybie 24/7, także w dni wolne od pracy.
  3. Książki należy wkładać do oznaczonego otworu delikatnie, pojedynczo, grzbietem do środka.
  4. Materiały biblioteczne zwrócone poprzez wrzutnię zostaną zdjęte z konta czytelnika w następnym dniu roboczym (bez świąt). Czytelnik jest obowiązany sprawdzić stan swojego konta po skorzystaniu z wrzutni.
  5. Oddanie materiałów bibliotecznych z opóźnieniem (przekroczenie terminu zwrotu) nie zwalnia użytkownika z uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot książki.
  6. Książki wyjmowane są z wrzutni w godzinach pracy Biblioteki, od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku. Okresowe zmiany czasu pracy Biblioteki (np. skrócenie godzin otwarcia, dni wolne), przekładają się odpowiednio na terminy wyjmowania książek z wrzutni.
  7. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.
  8. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza książkami Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach.
  9. Stanowisko wrzutni jest monitorowane.
  10. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad oraz Regulaminu udostępniania zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach, dostępnego na stronie internetowej Biblioteki.

Zachęcamy Użytkowników do korzystania z nowej możliwości zwrotu książek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach!

[Na zdjęciu znajduje się wrzutnia zamontowana obok głównego wejścia do Biblioteki, przy ulicy Oświęcimskiej 2a.]