[Na plakacie: Biblioteka Gminna w Zbrosławicach Filia w Wieszowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym MALOWANE WIERSZEM.

Technika prac :dowolna.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych.

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy składać w bibliotece do 29 maja 2024r.

Ogłoszenie wyników: 6 czerwca 2024r.]