Nawigacja Widoków

Wydarzenie Views Navigation

Dzisiaj

Wydarzenia – ostatnio zakończone

Spotkanie z ciekawym tematem w Czekanowie!

OSP Czekanów Kolejowa 3c, Czekanów

Zapraszamy na kolejne spotkanie z ciekawym tematem! Tematem będzie “Poczucie własnej wartości”, a prowadząca to Grażyna Korlecka – certyfikowana psychoterapeutka i trenerka Gestalt, a także terapeutka uzależnień. Zajmuje się terapią indywidualną i par, a także psychoterapią grupową. Z Gminą Zbrosławice współpracuje już od wielu lat prowadząc Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień w Kamieńcu. Spotkanie odbędzie się […]

Spotkanie informacyjne dotyczące inicjatyw oddolnych w Zbrosławicach

Biblioteka Zbrosławice Oświęcimska 2a

inicjatywy-oddolne-copy W ramach projektu „Aktywniejsze Zbrosławice” już wkrótce ruszy konkurs na inicjatywy oddolne. Budżet konkursu to 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych, po 4 000,00 (cztery tysiące) złotych przeznaczonych na każdy projekt. Wsparciem objęte zostaną inicjatywy przyczyniające się do integracji społeczności lokalnej oraz aktywizacji mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Inicjatywy mogą zaproponować uczestnicy projektu „Aktywniejsze Zbrosławice” wraz […]

Mikołaj

Gmina Zbrosławice Zbrosławice

Mikołaj